KPSS Uluslararası İlişkiler Konu Anlatımı Detaylı

  • 27 Mart 2018
  • 511 kez görüntülendi.
KPSS Uluslararası İlişkiler Konu Anlatımı Detaylı

KPSS Uluslararası İlişkiler Konu Anlatımı Detaylı

Uluslararası Hukuk

– AİHM’nin işleyiş süreciyle ilgili olarak; Protokollerin yorumuyla ilgili bir hususun tarafların itiraz etmemesi halinde, Büyük Daire önüne götürülmesi mümkündür.

Devletlerin iradelerinin birleşerek bir ortak irade oluşturmasıyla uluslararası hukuk kurallarının meydana geleceğini savunan kuram Bileşik irade kuramıdır.

Açık denizlerde bulunan bir gemide köle olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili eylemi gerçekleştiren kişileri yargılama ve cezalandırma yetkisi Geminin bayrağını taşıdığı devlete aittir. Durumu tespit eden devletin bu gemi üzerinde yargılama ve cezalandırma yetkisi yoktr.

Savaş gemilerinde ortaya çıkan özel hukuk ve ceza hukuku sorunları konusunda kıyı devletinin yargı yetkisi bulunmamaktadır.

Uluslararası hukukta, iç hukukta olduğu gibi kurallara uyulmasını sağlayacak üstün bir otoritenin olmayışı nedeniyle, yaptırımları tek elden uygulayacak bir üstün otorite yoktur.

Devletlerin irade beyanlarını mektup teatisi şeklinde yaptıkları hukuki işlemler Uluslararası hukukta antlaşma olarak kabul edilir.

– Türkiye’nin karasuları genişliği Akdeniz’de 12 deniz milidir.

Kısa süreli, geçici ve genellikle gümrük ya da ticaret konularıyla ilgili ikili antlaşmalar için Modus vivendi terimi kullanılmaktadır.

– Bir suçun deniz haydutluğu olarak kabul edilebilmesi için Eyleme doğrudan katılmamakla birlikte eylemin gerçekleşmesini teşvik etmek gerçekleşmiş olmalıdır.

1966 tarihli Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde yer alan haklara uyulmasını sağlamak amacıyla İnsan Hakları Komitesi kurulmuştur.

– Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde, bir antlaşma için uygun bulma yasa tasarısı Dışişleri Bakanı tarafından hazırlanır.

Kıta sahanlığı kavramı ilk kez 1945’te ABD Başkanı Truman’ın bir bildirisinde kullanılmıştır.

– Uluslararası uyuşmazlıkların diplomatik çözüm yolları: Görüşmeler, Dostça girişim, Uzlaştırma, Soruşturma, Arabuluculuk

Panama Kanalı’nın bugünkü uluslararası hukuki statüsünü belirleyen antlaşma 1977 Washington Antlaşmasıdır.

Taraflardan birinin çekince koyduğu bir hükme başka bir tarafın itiraz etmesi durumu, antlaşmanın yürürlüğe girmesi için engel değildir. İtiraz eden tarafla çekince koyan taraf arasında ilgili hüküm uygulanmayacaktır.

– Antlaşma taraflarının bir başka devletle yaptıkları ya da yapacakları antlaşmalarda o devlete veya o devletin vatandaşlarına tanıyacakları daha geniş hakların birbirleri için de geçerli olacağını kabul etmelerine En çok gözetilen ulus kaydı denir.

– Uluslararası alanda objektif statü yaratan hususlar: Uluslararası geçiş yollarını düzenleyen antlaşmalar, Bir devletin özel siyasal durumunu belirleyen antlaşmalar, Silahtan ya da askerden arındırılma şeklindeki ülkesel nitelikli antlaşmalar, Uluslararası örgütlerin hukuki kişiliğiyle ilgili antlaşmalar

– Bir uluslararası hukuk kişisinin belirli bir hususta hiçbir karşılık şartı koymadan ve diğer kişilerce kabul edilmesini aramaksızın belli bir şekilde davranacağını tek taraflı irade beyanı ile bildirmesine Söz verme denir.

– Uluslararası hukukta kullanılan tekniklerden birisi olan dar yorum tekniği, devletlerin iradelerini sınırlamamakla birlikte uluslararası hakemlik veya yargı organına yetki veren ve bir devletin yetkisini kısıtlayan antlaşmalarda uygulanan bir yöntemdir.

– Kıyı devletinin karasuları esas çizgisinden itibaren 200 deniz mili uzaklığa kadar deniz yatağı ve deniz yatağı altında, su tabakası içerisinde ve üzerinde birtakım haklar elde ettiği deniz alanını Münhasır ekonomik bölge ifade etmektedir.

– Uluslararası hava hukukunda “Beş Hava Serbestliği Anlaşması” olarak anılan antlaşma Uluslararası Hava Ulaşım Anlaşmasıdır.

– AİHM’ye yapılacak kişisel başvuruların kabul edilebilirliğini inceleme yeri Komitedir.

– Üstü kapalı kınama yolları: Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Ambargo konulması, Konferanstan çekilme, Ekonomik boykot

– BM Güvenlik Konseyindeki sürekli üyelerden birinin usul konuları dışındaki bir karara karşı çıkarak alınmasına engel olabilme yetkisi Veto hakkıdır.

Uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı konusunda kuşkulanılan bir ticaret gemisinin açık denizde bulunması durumunda, bu gemi üzerinde denetimde bulunma yetkisi Tüm devletlere aittir.

Hukuk genel ilkeleri ilk defa 1920’deki Uluslararası Serbest Adalet Divanı’nın Statüsünde yer almıştır.

– Avrupa Birliği Komisyonu’nda ikişer üye bulunduran devletler: İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya

– BM Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde, iki açık denizi birleştiren boğazlarla ilgili olarak; Geçiş hakkı tüm devletlerin gemilerine ve uçakları açık olup geçişin süratle kesintisiz bir şekilde yapılması gerekir. (Transit geçiş) Transit geçiş sırasında geçişlerin askıya alınması mümkün değildir.

– Bir uluslararası hukuk kişisinin sahip olduğu hakkını diğer kişilerin rızasını aramaksızın bundan sonra kullanmayacağını belirten tek taraflı uluslararası hukuk işlemi Vazgeçmedir.

Selfhelp ilkesi, kelime anlamı olarak kendi güvenliğini müdafaa etme hakkını ifade eder.

1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi gereğince çelişkili hususların açıklanması amacıyla yorum yapılırken uyulması gereken birtakım kurallar: İyi niyet kuralı, Anlaşma terimlerinin olağan anlamında yorumlanması kuralı, Antlaşma hükümleri arasında bağlantı kurulması kuralı, Amaca ve konuya uygunluk kuralı, Etkinlik kuralı

– Bir hukuk kişisinin hiçbir karşılık şartı koymadan ve diğer kişilerce kabul edilmesini aramaksızın belli bir şekilde davranılacağını bildirmesi işlemine tek taraflı söz verme denir.

– Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde, uluslararası antlaşmaları sona erdirme, uygulamasını durdurma uygulama alanının değiştini belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na ait.

Bir ülke üzerinde sonraki devletlerin önceki devletlerin yerini alması olayını ifade eden ve ülke üzerindeki egemenlik değişikliklerinin yarattığı hukuki etkileri düzenleyen kurallara Halefiyet adı verilir.

 

 

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. ece erimhan dedi ki:

    KPSS Uluslararası İlişkiler Konu Anlatımını linkten indirdim temiz ve güvenilir, alanturkce.com sitesine teşekkür ederim artık gönül rahatlığı ile çalışabilirim.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test