KPSS Uluslararası İlişkiler Konu Anlatımı Detaylı 4. Bölüm

  • 30 Mart 2018
  • 437 kez görüntülendi.
KPSS Uluslararası İlişkiler Konu Anlatımı Detaylı 4. Bölüm

BM Genel Kurulu’nun, uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanması gibi “önemli sorunlar” söz konusu olduğunda, kararlarını alabilmesi için olması gereken oyçokluğu 2/3

Tahkimname, uluslararası hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların hakemlik ya da yargı yoluyla çözülmesini ve bu yola başvurma koşul ve usullerini düzenler.

Devletlerin ardıl olması Antlaşmalar, Malvarlığı, Arşivler, Devlet borçları, Devletin iç düzenlemesi, Özel kişilerin haklarıyla ilgili durumlarda mümkündür.

– BM bünyesinde, yetkisine giren konularda uluslararası konferans toplayabilme ve uluslararası antlaşma tasarıları hazırlayabilme yetkisine sahip olan organ Ekonomik ve Sosyal Konsey olmaktadır.

Diplomasi temsilcisinin bulunduğu ülkede uyması gereken kurallar: Yasalara ve düzene aykırı davranmamak, İç işlerine karışmamak, Görevlerini sürdürdükleri binalı amaçları dışında kullanmamak, Mesleki ve ticari faaliyette bulunmamak

– BM Vesayet Konseyi, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden oluşur.

– Antlaşmanın yapılması sırasında antlaşma esas unsurlarından birini ilgilendiren bir hususta taraflardan birinin hataya düşmesi ve hatanın kendisinden kaynaklanması durumunda antlaşmanın geçersizliği söz konusu olmayacaktır.

– Bir devletin kendisine yönelik hukuka aykırı bir davranışta bulunan devlete karşı hukuka aykırı bir davranışta bulunarak karşılık vermesine Zararla karşılık denir.

– BM ilkelerini sürekli biçimde ihlal eden üyeleri Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine örgütten atma yetkisi Genel Kurul’a aittir.

Avrupa Parlementosu üyeleri, her üye devlette yapılan seçimler sonucunda belirlenir.

Üye devletler, Tüzel kişiler, Gerçek kişiler, Birlik organları Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na başvurabilir.

– Antlaşmayı sona erdirme şekilleri: Tarafların ortak iradesiyle, Tarafların tek taraflı irade beyanıyla, Antlaşmada yer alan bir hükme dayanarak, Fesih ve çekilme ya da vazgeçmeyle

Konsolosluk şefinin göreve başlayabilmesi için kabul eden devletin vermiş olduğu izne Buyrultu (exequatur) adı verilir.

İnsanlığa karşı suç, Dar anlamda savaş suçu, Saldırı suçu, Soykırım suçu Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisine girer.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi BM Genel Kurulu’nun kararı ile kabul edilmiştir.

Uçaklara karşı işlenen suçlar konusunda düzenlenen antlaşmalar: 1963 Tokyo Sözleşmesi, 1970 La Haye Sözleşmesi, 1971 Montreal Sözleşmesi, 1979 New York Sözleşmesi

1977 Avrupa Sözleşmesinde belirtilen terörist eylemler: Uçak kaçırma, Rehin alma, Adam kaçırma, Diplomatlara ve uluslararası korunan kişilere saldırı

KPSS Uluslararası İlişkiler Konu Anlatımı Detaylı

Toplumbilimci kuram George Scelle, Normcu Kuram Alfred Verdross-Hans Kelson, Kendi kendini sınırlama kuramı George Jellinek, Bileşik irade kuramı Heinrich Triepel

1966 tarihli Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde yer alan haklara saygı gösterilmesini ve uyulmasını sağlamak amacıyla Taraf devletlerin belirli aralıklarla BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne rapor vermesi öngörülmüştür.

– Devlet başkanının, büyükelçinin kabul eden devlet nezdinde temsil yetkisi olduğunu belirterek diğer devlet başkanına gönderdiği belgeye Güven mektubu (itimatname) denir.

– AİHS çerçevesinde, Dairenin incelediği konunun önemi dolayısıyla Dairenin verdiği kararın üç ay içinde Büyük Daire önüne götürülmesi mümkündür.

– 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi gereğince, karasularının ölçülmeye başlandığı esas çizgiden itibaren 24 mildir. Karasularının bitiminden itibaren Bitişik bölge genişliğini bulmak için karasuları genişliği çıkartılır.

– Uluslararası hukukta, kendisine özgü nitelik taşıması nedeniyle özel bir statüye sahip olan devletleri ifade etmek için Sui Generis kavramı kullanılır.

İçsularda gerçekleşen Yabancı savaş gemisi mürettebatının kıyı devleti üzerinde görev dışı işlediği suçlarda kıyı devletinin yargılama yetkisi vardır.

– Uluslararası hukuk kişilerinin bir durumu, olayı ya da eylemi yasal bulmadığını belirten ve bu yolla zarar gören haklarının saklı kalmasını amaçlayan işlemlerine Kınama adı verilir.

– “Takımada suları” kavramının uluslararası hukukta yaygın biçimde kullanılmasına 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesinde başlanmıştır.

– BM Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde, iki açık denizi ya da münhasır ekonomik bölgeyi birleştiren boğazlardan geçişte uygulanan genel kural Transit geçiş hakkıdır.

– Uluslararası hava hukukunda “İki Hava Serbestliği Anlaşması” olarak anılan antlaşmanın adı Uluslararası Hava Servisleri Transit Anlaşması

– BM’nin amaçları: Uluslararası barışı ve güvenliği korumak, Uluslararası dostça ilişkileri geliştirmek, Uluslararası işbirliğini sağlamak, Devletlerin dış politikalarını uyumlaştıran bir merkez olmak

Devletlerle uzay araçları arasında bir uyrukluk bağı kurulamaz. Ancak uzay aracı ile tescil devleti ilişkisi kurulabilir.

– Uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesinde başvurulan diplomatik yöntemlerde alınan kararların uyuşmazlık taraflarına karşı bir bağlayıcılığı yokken, hukuksal yöntemler sonucunda alınan kararlar tarafları bağlar.

Uluslararası bir kongre ya da konferans sonucu düzenlenen antlaşmaları belirtmekle birlikte bazen de toplantıya katılan taraflara da yer veren antlaşmalara Nihai senet adı verilir.

– Açık denizlerde bir gemide köle olduğunu tespit eden devlet, ilgili gemi üzerinde Denetleme yetkisini kullanabilir.

Hukuk genel kurallarını, uluslararası hukuka ait hukuk genel kuralları ve iç hukukla uluslararası hukukta müşterek olan hukuk genel kuralları şeklinde iki temel sınıfa ayırarak inceleyen yazar Charles Rousseau’dur.

Uzay aracının Fırlatan devletin adı, Fırlatılma yeri, Fırlatılma tarihi, Uzay aracının numaras, Uzay aracının izleyeceği yörünge ve esas misyonunun BM Genel Sekreterliğine kaydedilmesi mecburi olmakla birlikte, Fırlatılma zamanının kaydedilmesi mecburi değildir.

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. nursel yüksel dedi ki:

    Uluslararası İlişkiler konu anlatımını özgün ve detaylı anlaşılır şekilde anlatılmış. Ders notlarımı aldım alanturkce.com sitesine teşekkür ederim bizleri bilgi paylaşımını yaptığı için.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test