KPSS Mikro Çalışma Soruları Çözümlü Soru Bankası

 • 28 Mart 2018
 • 559 kez görüntülendi.
KPSS Mikro Çalışma Soruları Çözümlü Soru Bankası
 1. Tam rekabette,
 2. A)Her biri mal fiyatını etkileyemeyecek kadar küçük olan çok sayıda birbirinden bağımsız satıcı vardır
 3. B)Tüm firmalar aynı homojen malı üretirler
 4. C)Firmalar endüstriye kolayca girip çıkabilirler
 5. D)Yukarıdakilerin hepsi

 

 1. Bir firma toplam kârını,
 2. A)TR=TC
 3. B)TC ile TR arasındaki fark en büyük
 4. C)TR ile TC arasındaki fark en büyük olduğunda
 5. D)Başabaş noktasında ençoklar.

 

 1. Tam rekabet piyasasına ait talep eğrisi hakkında ne söylenebilir?
 2. A)Esnekliği sıfıra eşittir
 3. B)Esnekliği bire eşittir
 4. C)Esnekliği sıfır ile bir arasındadır
 5. D)Esnekliği sonsuzdur
 6. E)Esnekliği hakkında bir şey söylenemez

 

 1. Tam rekabetçi bir firma için MR
 2. A)Satış miktarındaki bir birimlik değişikliğin TR’de yarattığı değişikliğe eşittir
 3. B)P’ye eşittir
 4. C)Sabittir
 5. D)Yukarıdakilerin hepsi

 

 1. Marjinal kâr yaklaşımında tam rekabetçi bir firma için en iyi üretim düzeyi,
 2. A)MR veya P= (yükselen) MC noktasındadır
 3. B)MR veya P= (azalan) MC noktasındadır
 4. C)AC’nin en düşük olduğu noktadadır
 5. D)AVC’nin en düşük olduğu noktadadır.

 

 1. MR=P=(yükselen) MC üretim düzeyinde, P=AC ise, firma
 2. A)Kâr etmektedir
 3. B)Başabaş noktasındadır
 4. C)Zararı en azlamaktadır
 5. D)Kapanma noktasındadır

 

 1. Eğer bir firmanın en iyi üretim düzeyinde, P, AC’den küçük ama AVC’den büyükse, bu firma
 2. A)Kapanır
 3. B)Başabaş noktasındadır
 4. C)Toplam zararı enazlamaktadır
 5. D)Toplam kârı ençoklamaktadır.

 

 1. Eğer bir firmanın en iyi üretim düzeyinde, P, AC’den küçük ama AVC’den büyükse, bu firma,
 2. A)TFC’den daha büyük bir zarar üstlenmektedir
 3. B)TFC kadar zarar etmektedir
 4. C)TFC’den daha küçük bir zarar üstlenmektedir
 5. D)Kâr etmektedir
 6. Bir firmanın kapanma noktası,
 7. A)AC’nin
 8. B)AVC’nin
 9. C)MC’nin
 10. D)P’nin

En düşük olduğu üretim düzeyidir.

 

 1. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi,
 2. A)MC eğrisinin, AVC’nin yukarısında kalan ve yükselen kısmıdır
 3. B)MC eğrisinin, AC’nin yukarısında kalan ve yükselen kısmıdır
 4. C)AC eğrisinin, AVC’nin yukarısında kalan ve yükselen kısmıdır
 5. D)AVC eğrisinin MC’nin yukarısında kalan ve yükselen kısmıdır.

 

 

 1. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem denge üretim düzeyinde,
 2. A)P= en düşük SAC’dir.
 3. B)P= en düşük LAC’dir.
 4. C)P=SMC’dir
 5. D)Yukarıdakilerden herhangi birisi

 

 1. Uzun dönemde, bir endüstrinin üretimi artarken faktör fiyatları artıyorsa, bu endüstri,
 2. A)Sabit maliyetli bir endüstridir
 3. B)Azalan maliyetli bir endüstridir
 4. C)Artan maliyetli bir endüstridir
 5. D)Yukarıdakilerin herhangi biri

 

 1. Aşağıdaki tablodaki verileri kullanarak tam rekabetçi bu firmanın her biri üretim seviyesi için TR,TC’yi ve Toplam Kârı bulunuz

 

Q P (YTL) TR (YTL) TC (YTL) Toplam Kâr (YTL)
0 8   8  
1 8   20  
2 8   23  
3 8   24  
4 8   25.4  
5 8   28  
6 8   32  
6.5 8   35.1  
7 8   40  
8 8   64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tablo 1’i kullanarak AFC, AVC ve AC değerlerini saptayınız.
Q TFC (YTL) TVC (YTL) TC (YTL)
0 120 0 120
1 120 60 180
2 120 80 200
3 120 90 210
4 120 105 225
5 120 140 260
6 120 210 330

 

 1. Aşağıdaki tablodaki verileri kullanarak AFC, AVC, AC ve MC değerlerini bulunuz.
Üretim Miktarı TFC TVC TC
0 100 0 100
1 100 100 200
2 100 150 250
3 100 250 350
4 100 400 500
5 100 600 700

 

 1. Aşağıdaki tablodaki verileri kullanarak tam rekabetçi firmanın TR’sini, Toplam Kârını bulunuz.

 

Q P(YTL) TR(YTL) TVC(YTL) TC(YTL) Toplam Kâr Sonuç
0 4   0 65    
10 4   35 100    
20 4   65 130    
30 4   85 150    
40 4   95 160    
50 4   105 170    
60 4   120 185    
65 4   131 196    
70 4   145 210    
75 4   162 227    
80 4   185 250    
85 4   225 290    
90 4   295 360    

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın üretim miktarı ne olursa olsun katlanmak zorunda olduğu maliyettir?
 2. A)Ortalama maliyet
 3. B)Marjinal maliyet
 4. C)Değişken maliyet
 5. D)Toplam maliyet
 6. E)Toplam sabit maliyet

 

 1. Toplam maliyet fonksiyonu; TC= 100+2Q şeklinde ise sabit maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A)2Q
 3. B)2
 4. C)Q
 5. D)100
 6. E)250

 

 1. Toplam maliyet fonksiyonu; TC= 300+5Q şeklinde ise sabit maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A)300
 3. B)5
 4. C)Q
 5. D)5Q
 6. E)60

 

 

 1. Oyuncak araba üretmenin toplam maliyet fonksiyonu TC= 200+4Q+Q2şeklinde verildiğinde ortalama maliyet eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 4Q+Q2
 3. B) 200/Q+4Q+Q
 4. C) 200+4+Q

D)200

E)200/Q+4+Q

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabete ait bir özellik değildir?
 2. A)Atomize
 3. B)Mobilite
 4. C)Homojenlik
 5. D)Şeffaflık
 6. E)Ürün farklılaştırması

 

 1. Bir üretimin toplam maliyet fonksiyonu TC= 2Q+500 dür. Buna göre sırasıyla toplam sabit maliyet ve değişken maliyet nelerdir?
 2. A)500, 2Q,
 3. B)2Q, 500
 4. C)2, Q
 5. D)Q/2+250, 2
 6. E)2Q, 2

 

 1. Tam rekabetçi bir firmanın talep eğrisi nasıldır?
 2. A)Toplam maliyete (TC) eşittir
 3. B)Toplam gelire (TR) eşittir
 4. C)Toplam kara (TP) eşittir
 5. D)Marjinal gelirin üstündedir
 6. E)Yatay eksene paraleldir

 

 1. Aşağıdaki koşullardan hangisi gerçekleştiğinde firma aşırı kâr eder?
 2. A)P>AC
 3. B)P<AC
 4. C)P>MC
 5. D)P<MC
 6. E)P=AR

 

 1. Uzun dönemde tam rekabet piyasasına ait bir firmada aşırı kâr için ne söylenebilir?
 2. A)Sıfırdır
 3. B)Var ama çok az
 4. C)Pozitif
 5. D)Azalarak artar
 6. E)Üretim miktarı arttıkça artar

 

 1. Ölçek ekonomileri sözkonusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 2. A)Uzun dönem ortalama maliyet düşer
 3. B)Uzun dönem ortalama maliyet artar
 4. C)Kısa dönem ortalama maliyet artar
 5. D)Kısa dönem ortalama maliyet düşer
 6. E)Kısa dönem ortalama maliyet değişmez

 

 1. Mutlak tekelcilikte,
 2. A)Yakın ikameleri olmayan bir malın tek bir satıcısı vardır
 3. B)Yakın ikameleri olan bir malın tek bir satıcısı vardır
 4. C)Yakın ikameleri olmayan bir malın birkaç satıcısı vardır
 5. D)Firmalar uzun dönemde fazla güçlükle karşılaşmaksızın endüstriye girebilirler veya endüstriden çıkabilirler

 

 1. Monopolün ürettiği mala olan talep eğrisi,
 2. A)Negatif eğimlidir
 3. B)Yatay eksene paraleldir
 4. C)Pozitif eğimlidir
 5. D)Yukarıdakilerden herhangi birisi olabilir

 

 1. Tekelci bir firma için MR,
 2. A)P’den büyüktür
 3. B)P’ye eşittir
 4. C)P’den küçüktür
 5. D)Yukarıdakilerden herhangi birisi olabilir

 

 1. Tekelci bir firma için en iyi üretim düzeyi aşağıdaki noktalardan hangisindedir?
 2. A)MR=AC noktası
 3. B)MR=MC noktası
 4. C)MR’nin MC’den büyük olduğu nokta
 5. D)MR’nin MC’den küçük olduğu nokta

 

 1. Tekelci firma kısa dönemde,
 2. A)Kâr eder
 3. B)Başabaş noktasındadır
 4. C)Zarar eder
 5. D)Yukarıdakilerin hepsi de olabilir

 

 1. Aynı maliyet koşulları altındaki tam rekabetçi bir firma ile karşılaştırıldığında, tekelci bir firma,
 2. A)Daha büyük miktarda üretim yapar
 3. B)Daha küçük bir miktarda üretim yapar
 4. C)Aynı fiyatı ister
 5. D)Daha küçük bir fiyat ister

 

 1. Tablodaki tekelci talep eğrisi için TR ve MR’yi bulun
P (YTL) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 1. Tablodan hareketle bu tekelci firmanın kâr ençoklayan veya en iyi üretim düzeyini TR-TC yaklaşımı ile bulunuz.
P(YTL) 12 11 10 9 8 7
Q 0 1 2 3 4 5
TC 10 17 18 21 30 48

 

 1. A) Azalan verimler yasası hangi koşullarda geçerlilik kazanır?
 2. B)Toplam üretim artmaya başlayınca
 3. C)Toplam üretim azalmaya başlayınca
 4. D)Marjinal üretim arttıkça
 5. E)Marjinal üretim düştükçe

 

 1. Azalan verimler yasasının geçerlilik kazanmasıyla birlikte TVC eğrisi
 2. A)Artan hızda azalmaya başlar
 3. B)Azalan bir hızda yükselmeye başlar
 4. C)Azalan hızda düşmeye başlar
 5. D)Artan hızda yükselmeye başlar

 

 1. A) Bir firmanın uzun dönemde tüm üretim faktörlerini iki kat artırması sonucunda üretimi iki kattan daha az miktarda artıyor ise aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
 2. B)Azalan verimler
 3. C)Ölçeğe göre sabit getiri
 4. D)Ölçeğe göre artan getiri
 5. E)Ölçeğe göre azalan getiri

 

 1. Aşağı doğru eğimli talep eğrisinin tamamlayıcı bir açıklamasını
 2. A)Azalan getiri
 3. B)Azalan marjinal fayda
 4. C)Azalan maliyetler
 5. D)Ölçeğe göre azalan getiri
 6. E)kavramı sağlar.

 

 1. Tüketici rantı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A)Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar ile ödemeye razı olduğu miktar arasındaki fark
 3. B)Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark
 4. C)Tüketicinin fiili olarak ödediği ve ödemeye razı olduğu miktarların toplamı
 5. D)Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarın fiili olarak ödediği miktara bölümü

 

 1. Fiyat değiştiği zaman toplam hasıla aynı kalıyorsa, talep eğrisi
 2. A)Esnektir
 3. B)Birim esnektir
 4. C)Esnek değildir
 5. D)Yukarıdakilerden herhangi birisi
 6. E)
 7. Üreticilerden birim mal başına alınan verginin tüketici üzerindeki yükü,
 8. A)Talep eğrisi ne kadar esnekse
 9. B)Talep eğrisi ne kadar katıysa
 10. C)Arz eğrisi ne kadar katıysa
 11. D)O kadar büyüktür.

 

 1. Talep esnekliği,
 2. A)Talep eğrisinin eğimi
 3. B)Talep eğrisinin eğiminin tersi
 4. C)Miktardaki veri bir yüzde değişikliğin fiyatta yarattığı yüzde değişiklik
 5. D)Fiyattaki veri bir yüzde değişikliğin miktarda yarattığı yüzde değişiklik
 6. E)Tarafından ölçülür.

 

 1. Aşağı doğru eğimli talep yasası,
 2. A)İkame etkisi
 3. B)Gelir etkisi
 4. C)Hem ikame etkisi hem de gelir etkisi
 5. D)Ne ikame etkisi ne de gelir etkisi
 6. E)İle açıklanabilir.

 

 1. Bir malın piyasa talep ve arz eğrilerinin kesişmesi
 2. A)Denge fiyatını
 3. B)Denge miktarını
 4. C)Hem talep fazlasını hem de arz fazlasının olmadığı bir noktayı
 5. D)Yukarıdakilerin hepsini
 6. E)

 

 1. Fiyat, denge fiyatının üzerinde olduğunda, aşağıdaki tespitlerden hangisi doğru değildir?
 2. A)Talep fazlası vardır
 3. B)Arz edilen miktar talep edileni aşar
 4. C)Fiyat üzerinde aşağıya doğru bir baskı vardır
 5. D)Arz fazlası vardır

 

 1. Daha düşük fiyatlarda, daha fazla mal piyasada satın alınacaktır, çünkü;
 2. A)Tüketiciler, şimdi göreli olarak daha ucuz olan bu malı tükettikleri diğer malların yerine ikame ederler.
 3. B)Daha düşük fiyatlarda, tüketiciler veri parasal gelir ile daha fazla o maldan satın alabilirler
 4. C)Daha düşük fiyatlarda, daha yüksek fiyatlardakine nazaran daha fazla tüketici o maldan satın alır.
 5. D)Yukarıdakilerin hepsi

 

 1. Bir malın fiyatı 20 YTL’den 10 YTL’ye düştüğünde, bu maldan bir ayda talep edilen miktar 10 birimden 30 birime yükselmektedir. Talep esnekliğinin büyüklüğü nedir?
 2. A)1
 3. B)2
 4. C)2,5
 5. D)1,5
 6. E)0,5

 

 1. Tablodaki X ve Y mallarına ilişkin toplam fayda şedüllerinden yararlanarak, MUXve MUY‘yi bulunuz.

 

Mal birimleri 0 1 2 3 4 5
TUx 0 5 9 12 14 15
TUy 0 6 11 15 18 20

 

 1. Yukarıdaki tablodan hareketle, tüketicinin geliri 5 YTL fiyatlar da PX =PY =1 YTL olduğuna göre, tüketici denge noktası hangisidir?
 2. A)2X, 3Y
 3. B)2Y,3X
 4. C)5Y,2X
 5. D)5X, 2Y
 6. E)1X, 4Y

 

 1. Px0.50 YTL’ye düştüğünde, yeni denge noktası ne olur?
 2. A)4Y, 3X
 3. B)3X, 4Y
 4. C)4X, 3Y
 5. D)5X, 1Y
 6. E)1X, 5Y

 

 1. Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir?
 2. A)Tüketici talebini daha fazla karşılamak için endüstrinin genişlemesi gerektiğini
 3. B)Ürün fiyatını arttırarak endüstrinin daha fazla kâr elde edeceğini
 4. C)Endüstrinin üretken kapasite fazlalığına sahip olduğunu
 5. D)Endüstrinin tüketicinin arzuladığı büyüklükte olduğunu
 6. E)Endüstrinin, optimum büyüklükte üretimi gerçekleştirdiğini.

 

 1. Dışsal ekonomi ne demektir?
 2. A)Bir tüketicinin karşılığında hiçbir şey vermeden diğer tüketicilerden sağladığı fayda
 3. B)Bir ekonominin yurtiçi yatırımlarını finanse etmek için diğer ülkelerden sağladığı kredi, yatırım veya hibe
 4. C)Yurtdışında faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların yurtiçine transfer ettikleri döviz gelirleri
 5. D)Bir üreticinin karşılığında hiçbir şey vermeden diğer bir üreticiden sağladığı fayda
 6. E)Yurtiçi faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların yurtdışına transfer ettikleri döviz gelirleri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi firmanın optimum faktör bileşimini sağlayan denge koşulunu ifade eder?
 2. A)Marjinal teknik ikame oranının faktörlerin marjinal faydalarına eşit olması
 3. B)Marjinal ikame oranının faktörlerin fiyatına eşit olması
 4. C)Üretim faktörlerinin marjinal verimleri oranının faktör fiyatları oranına eşit olması
 5. D)Üretim faktörlerinin fiyatlarının marjinal verimlerine eşit olması
 6. E)Üretim faktörlerinin fiyatları oranının faktörlerin marjinal verimlerine eşit olması

 

 1. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A)Arz azalır ve talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.
 3. B)Talep azalır ve arz sabit kalırsa, denge fiyatı düşer
 4. C)Talep azalır ve arz artarsa, denge fiyatı yükselir
 5. D)Talep azalır ve arz azalırsa, denge fiyatı yükselir

 

 1. K ve L tamamlayıcı mallardır. K’nın fiyatı arttığında nasıl bir durum beklenir?
 2. A)L’nin satışı artar.
 3. B)L’nin fiyatı artar.
 4. C)K’nın satışı artar.
 5. D)L’nin satışı azalır.
 6. E)L’nin fiyatı azalır.

 

 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirgin değildir?
 2. A)Talebin artması ve arzın düşmesi
 3. B)Arzın artması ve talebin düşmesi
 4. C)Talebin artması ve arzın sabit kalması
 5. D)Arzın taleple beraber artması
 6. E)Talebin azalması ve arzın değişmemesi

 

 1. Y malının talep eğrisinin sağa kaymasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?
 2. A)Tüketicinin geliri artmış ve Y malını her fiyat seviyesinde daha fazla satın almak istemektedir.
 3. B)Y malının fiyatı düşmüştür ve tüketici daha fazla Y malı almak istemiştir.
 4. C)Y malının fiyatı yükselmiştir ve tüketici daha az Y malını almak istemektedir.
 5. D)Hükümet sübvansiyonları artmıştır.
 6. E)Üretim maliyetleri düşmüş ve arz eğrisi sağa kaymıştır.

 

 1. Yatay eksende ayva, dikey eksende kahve bulunuyorsa ve ayvanın fiyatı kahveye göre yükselmişse bütçe doğrusunun yeni konumu nasıl olur?
 2. A)Daha dik olur.
 3. B)Daha yatay olur.
 4. C)Eğimi azalır.
 5. D)Paralel sola kayar.
 6. E)Paralel sağa kayar.

 

 1. Monopol piyasasında toplam ürünün maksimum olduğu noktada, marjinal ürün nasıldır?
 2. A)O
 3. B)Maksimum
 4. C)Azalmaktadır.
 5. D)Artmaktadır.
 6. E)Minimum

 

 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
 2. A)Ekonominin büyüdüğünü
 3. B)Ekonomik büyümenin, kısa dönemde gerçekleşmediğini
 4. C)Fırsat maliyetinin yüksek olduğunu
 5. D)Kaynakların tam ve etkin kullanıldığını
 6. E)Ekonomide istihdam edilmeyen üretim faktörlerinin olduğunu

 

 

 1. Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A)Talep eğrisine eşittir.
 3. B)Fiyata eşittir
 4. C)Ortalama gelire eşittir
 5. D)Talebin altında kalan negatif eğimli bir doğrudur
 6. E)Talebin üstünde kalan pozitif eğimli bir doğrudur.

 

 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinin yokluğunda bir piyasa aksak rekabet piyasasına dönüşmez?
 2. A)Alıcı satıcı sayısının çok olması
 3. B)Herkesin tam bilgiye sahip olması
 4. C)Mal farklılaştırması olması
 5. D)Piyasaya giriş çıkışın serbest olması
 6. E)Üretilen ürününün aynı kalitede olması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin sabit olduğu ve bütün kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı varsayımlarıyla bir ekonominin iki maldan üretebileceği çeşitli bileşimleri gösteren eğridir?

 

 1. A)Etkin-üretim eğrisi
 2. B)Sözleşme eğrisi
 3. C)Bağıt eğrisi
 4. D)Üretim imkanları eğrisi
 5. E)Farksızlık eğrisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi örümcek ağı teoreminin uygulandığı ürünlere en iyi örnek olabilir?

 

 1. A)Teknoloji
 2. B)Tarım
 3. C)Bilişim
 4. D)Hizmet
 5. E)İmalat üretimi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Y malının talep eğrisini sola kaymasına neden olur?
 2. A)Y düşük bir mal ise, gelirin artması
 3. B)İkame olan X’in fiyatının yükselmesi
 4. C)Tamamlayıcı mal olan Z’nin fiyatının düşmesi
 5. D)Y normal mal ise, gelirin artması
 6. E)Nüfustaki bir artış

 

 1. Tekelci bir firmaya ait marjinal gelir eğrisi neden fiyatın altındadır?
 2. A)Tekelcinin kararlarını değiştirebileceği sürenin olmamamsı
 3. B)Piyasaya girişin imkansız olması
 4. C)Malın homojen olması
 5. D)Tekelcinin daha çok satmak için fiyatı artırması
 6. E)Tekelcinin daha çok satmak için fiyatı düşürmesi

 

 1. Toplam faydanın maksimum olduğu durumda marjinal fayda nasıldır?
 2. A)Maksimum
 3. B)Azalarak artar
 4. C)Minimum
 5. D)Sıfırdır
 6. E)Birdir

 

 1. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A)Kardinal fayda
 2. B)Ordinal fayda
 3. C)Marjinal fayda
 4. D)Toplam fayda
 5. E)Azalan fayda

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir birim daha mal tüketimi sonucu, toplam faydada yaratılan değişikliğe verilen isimdir?

 

 1. A)Kardinal fayda
 2. B)Ordinal fayda
 3. C)Marjinal fayda
 4. D)Toplam fayda
 5. E)Azalan fayda

 

 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tüketici dengesinden söz edilebilir?

 

 1. A)MUa/Pa>MUb/Pb
 2. B)MUa/Pa>MUb/Pb
 3. C)MUa/Pb=MUb/Pa
 4. D)MUa/Pa=MUb/Pb
 5. E)MUa/Pb>MUb/Pa

 

 1. Mallardan birinin fiyatının düşmesi bütçe doğrusunu nasıl etkiler?
 2. A)Paralel sağa kaydırır
 3. B)Eğimini değiştirir
 4. C)Paralel sola kaydırır
 5. D)Etkilemez
 6. E)Hiçbiri

 

 1. Aşağıdaki mallardan hangisinin talebi en az esnektir?
 2. A)Et
 3. B)Kitap
 4. C)Meyve
 5. D)Bisküvi
 6. E)Tuz

 

 1. Bir malın fiyatı 40 TL/kg’dan 45TL/kg’a yükseldiğinde arz miktarı 10 tondan 18 tona çıkıyorsa, bu malın arz esnekliği kaçtır?

 

 1. A)0,64
 2. B)6,4
 3. C)6,5
 4. D)0,1
 5. E)2

 

 1. Tekelci bir firma, tüketici rantına el koymak için aşağıdakilerden hangisini yapar?

 

 1. A)Malın fiyatını kendisi belirler
 2. B)Malın miktarını kendisi belirler
 3. C)Esnekliği düşük mallar üretir
 4. D)Mal farklılaştırmasına gider
 5. E)Hiçbiri

 

 

 1. Bir tüketici gelirinin tümünü çay ve pastaya harcamaktadır. Toplam faydası 800 ve marjinal faydası 12 olan çayların tanesini 25 TL’ye, toplam faydası 200 ve marjinal faydası 24 olan pastanın tanesini 75 TL’ye almaktadır. Buna göre, tüketici dengesine ulaşabilmesi için ne kadar çay ve pasta tüketilmelidir?

 

 1. A) Daha fazla pasta ve daha az çay
 2. B) Daha fazla çay ve aynı miktarda pasta
 3. C) Aynı miktarda çay ve pasta
 4. D) Daha fazla pasta ve aynı miktarda çay
 5. E) Daha az pasta ve daha az çay

 

 1. Bir tüketici gelirinin tümünü kahve ve keke harcamaktadır. Kahvenin marjinal faydası (MU)= 28 TL Kahvenin fiyatı=7 TL Kekin fiyatı=10 Kekin marjinal faydası=40 TL Buna göre tüketici dengesine ulaşabilmesi için ne yapılmalıdır?

 

 1. A) Daha az kahve
 2. B) Daha az kek
 3. C) Daha fazla kek
 4. D) Daha fazla kahve
 5. E) Tüketici dengededir

 

 1. Toplam faydanın azalmaya başladığı durumda marjinal fayda nasıldır?
 2. A) Maksimum
 3. B) Minimum
 4. C) Sıfır
 5. D) Negatif
 6. E) Biridir

 

 1. Toplam fayda ilk etapta azalarak artar ve toplam fayda maksimuma ulaştıktan sonra azalmaya başlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Azalan marjinal fayda yasası
 2. B) Artan marjinal fayda yasası
 3. C) Değişen marjinal fayda yasası
 4. D) Azalan toplam fayda yasası
 5. E) Artan toplam fayda yasası

 

 1. Tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan  farklı mal bileşimlerinin geometrik yerlerinin bileşimine ne ad verilir?

 

 1. A) Farksızlık (kayıtsızlık) eğrileri
 2. B) Eş ürün eğrileri
 3. C) Bütçe doğrusu
 4. D) Maliyet kısıtı
 5. E) Talep eğrileri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

 

 1. A)Orijinden uzaklaştıkça fayda seviyelerinin artması
 2. B)Negatif eğimli olmaları
 3. C)Birbirlerini ve eksenleri kesmemeleri
 4. D)Genellikle orijine göre  dışbükey olmaları
 5. E)Her noktada aynı eğime sahip olmaları

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin  sabit geliri ile iki malı hangi miktarlarda tüketme olanaklarına sahip olduğunu gösteren seçim noktalarını birleştiren doğrudur?

 

 1. A)Maliyet kısıtı
 2. B)Fiyat-tüketim eğrisi
 3. C)Gelir- tüketim
 4. D)Genişleme yolu
 5. E)Bütçe doğrusu

 

 

 1. Faydanın ölçülemeyeceğini, ancak karşılaştırılabileceğini, kişiden kişiye farklı (sübjektif) olduğunu varsayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A)Kardinal fayda
 2. B)Ordinal fayda
 3. C)Marjinal fayda
 4. D)Toplam fayda
 5. E)Azalan fayda

 

 1. Piyasa dönemi olarak nitelenen koşullarda arzın fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. A)Sıfırdır
 2. B)Bire eşittir
 3. C)Birden küçüktür
 4. D)Sonsuzdur
 5. E)Birden büyüktür

 

 1. Tüm ekonomik birimlerin kendi çıkarlarını maksimize etmek için uğraşmaları aşağıdaki

ekonomi bilimi varsayımlarından hangisine uygundur?

 

 1. A)Mutadis mutandis
 2. B)Mobilize
 3. C)Ceteris paribus
 4. D)Atomize
 5. E)Homo economicus

 

 

 

 1. Tüketici bütçe kısıtı 10X+5Z=200 ise, bir tüketici iki birim gelirinin Z malı için harcadığında kaç birim X malı olabilir?

 

 1. A)10
 2. B)18
 3. C)19
 4. D)30
 5. E)40

 

86 .Marjinal ürünün sıfır olduğu noktada, toplam ürün nasıldır?

 

 1. A)Sıfırdır
 2. B)Maksimumdur
 3. C)Minimumdur
 4. D)Negatiftir
 5. E)Artmaktadır

 

 

 1. 16 birim emek kullanıldığında 48 birim çıktı elde ediliyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. A)Emeğin ortalama ürünü 3 tür
 2. B)Emeğin toplam ürünü 3 tür
 3. C)Emeğin toplam ürünü 1/3 tür
 4. D)Emeğin marjinal ürünü 3 tür
 5. E)Emeğin marjinal ürünü 1/3 tür

 

 1. Marjinal ürünün negatif olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. A)Toplam ürün artmaktadır
 2. B)Toplam ürün değişmemektedir
 3. C)İşçi başına düşen çıktı en yüksek noktaya ulaşmıştır
 4. D)Toplam ürün azalmaktadır
 5. E)Ortalama ürün en yüksek noktadadır

 

 1. 7 birim değişken girdi kullanılması sonucu toplam ürün miktarı 38 birimdir. Değişken girdi miktarının 12’ye çıkması sonucunda toplam ürün 88 birim olmaktadır.

Bu durumda marjinal ürün kaçtır?

 

 1. A)5
 2. B)10
 3. C)8
 4. D)9
 5. E)8

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren eğridir?

 

 1. A)Kayıtsızlık eğrisi
 2. B)Eş ürün eğrisi
 3. C)Farksızlık  eğrisi
 4. D)Anlaşma eğrisi
 5. E)Bağıt eğrisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisine ait bir özellik değildir?

 

 1. A)Üzerindeki her nokta aynı (eşit) üretim düzeyini gösterir
 2. B)Orijinden uzaklaştıkça üretim miktarı azalır
 3. C)Eş ürün eğrileri birbirlerini ve eksenleri kesmezler
 4. D)Negatif (azalan) eğimlidir
 5. E)Genellikle orijine göre dışbükeydir

 

 1. Bir Y malına ait talep fonksiyonu Y= 50 – 4P dir. (Y: talep miktarı, P: malın fiyatı) bu malın bir iktisadi mal ve fiyatın 5 TL olduğu varsayılırsa  talep miktarı ne kadar olur?

 

 1. A)30
 2. B)70
 3. C)60
 4. D)50
 5. E)40

 

 1. X malın mutlak fiyatı 40 TL’dir. Y malın mutlak fiyatı 10 TL’dir. Buna göre X ve Y malının nispi fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A)400
 2. B)40
 3. C)10
 4. D)4
 5. E)20

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen bir değişim,talep eğrisi üzerindebir harekete neden olur?
 2. A)Malın fiyatı
 3. B)Diğer malların fiyatı
 4. C)Nüfus
 5. D)Gelir
 6. E)İkame malın fiyatı

 

 

 

 

 1. A malın ikamesi olan B malın fiyatının artması aşağıdakilerden hangi durumu oluşturur?

 

 1. A)A malının talebi değişmez
 2. B)A malının talebi azalır
 3. C)A malının talebi artar
 4. D)B malının talebi değişmez
 5. E)B malının talebi artar

 

 

 1. A malının tamamlayıcısı olan B malının fiyatı artarsa, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 1. A)A malının talebi artar
 2. B)A malının talebi azalır
 3. C)B malının talebi artar
 4. D)B malının talebi değişmez
 5. E)A malının talebi değişmez

 

 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde talep eğrisi sola kaymaz?

 

 1. A)İkame malın fiyatının artması
 2. B)İkame malın fiyatının düşmesi
 3. C)Tüketicinin gelirinin düşmesi
 4. D)Tamamlayıcı malların fiyatının artması
 5. E)Nüfus miktarının azalması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir X malına ait arz eğrisinin kaymasına neden olmaz?

 

 1. A)Maliyet eğirsinin kayması
 2. B)Firmanın amaçlarında meydana gelen bir değişme
 3. C)Teknoloji meydana gelen bir değişme
 4. D)Üretim faktör fiyatlarında meydana gelen bir değişme
 5. E)Malın fiyatında meydana gelen bir değişme

 

 1. Talep denkleminin P= 20 –2Q ve arz denkleminin P= 5+ Q olarak verildiği durumda denge miktarı kaçtır?

 

 1. A)3
 2. B)5
 3. C)6
 4. D)7
 5. E)8

 

 1. Bir Y malına ait talep fonksiyonu Y= 40-4P dir. (Y: talep miktarı, P: malın fiyatı) bu malın bir serbest mal olduğu kabul edilirse, talep miktarı ne kadar olur?
 2. A)Y=0
 3. B)Y=4
 4. C)Y=15
 5. D)Y=40
 6. E)Y=Sonsuz

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

 

 

 1. D
 2. C
 3. D
 4. D
 5. A
 6. B
 7. C
 8. C
 9. B
 10. A
 11. D
 12. C
Q P (YTL) TR (YTL) TC (YTL) Toplam Kâr (YTL)
0 8 0 8 -8
1 8 8 20 -12
2 8 16 23 -7
3 8 24 24 0
4 8 32 25.4 6,6
5 8 40 28 12
6 8 48 32 16
6.5 8 52 35.1 16,9
7 8 56 40 16
8 8 64 64 0

 

 

 

Q AFC (YTL) AVC(YTL) AC(YTL)
0 0
1 120 60 180
2 60 40 100
3 40 30 70
4 30 26,25 56,25
5 24 28 52
6 20 35 55

 

 

 

Q AFC AVC AC MC
0 0
1 100 100 200 100
2 50 75 125 50
3 33,33 83,33 116,6 100
4 25 100 125 150
5 20 600 140 200

 

 

 1. ,
Q P(YTL) TR(YTL) TVC(YTL) TC(YTL) Toplam Kâr Sonuç
0 4 0 0 65 -65 Zarar
10 4 40 35 100 -60 Zarar
20 4 80 65 130 -50 Zarar
30 4 120 85 150 -30 Zarar
40 4 160 95 160 0 Normal kâr
50 4 200 105 170 30 Aşırı kâr
60 4 240 120 185 55 Aşırı kâr
65 4 260 131 196 64 Aşırı kâr
70 4 280 145 210 70 Aşırı kâr
75 4 300 162 227 73 Aşırı kâr
80 4 320 185 250 70 Aşırı kâr
85 4 340 225 290 50 Aşırı kâr
90 4 360 295 360 0 Normal kâr

 

 

 1. E
 2. D
 3. A
 4. E
 5. E
 6. A
 7. E
 8. A
 9. A
 10. A
 11. A
 12. A
 13. C
 14. B
 15. D
 16. B
 17. ,
P 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TR 0 11 20 27 32 35 36 35 32 27 20 11 0
MR 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11
 1. ,
P Q TR TC Toplam Kâr
12 0 0 10 -10
11 1 11 17 -6
10 2 20 18 +2
9 3 27 21 +6
8 4 32 30 +2
7 5 35 48 -13
 1. D
 2. D
 3. D
 4. B
 5. B
 6. B
 7. B
 8. D
 9. C
 10. D
 11. A
 12. D

D

 

 1. ,
Mal birimleri 1 2 3 4 5
MUx 5 4 3 2 1
MUy 6 5 4 3 2
 1. A
 2. C
 3. A
 4. D
 5. C
 6. C
 7. D
 8. D
 9. A
 10. A
 11. A
 12. E
 13. D
 14. C
 15. D
 16. B
 17. A
 18. E
 19. D
 20. A
 21. C
 22. D
 23. B
 24. E
 25. B
 26. D
 27. B
 28. E
 29. D
 30. A
 31. A
 32. E
 33. E
 34. B
 35. A
 36. E
 37. C
 38. B
 39. A
 40. D
 41. B
 42. B
 43. B
 44. A
 45. D
 46. A
 47. C
 48. B
 49. A
 50. E

99.B

100.D

 

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. yazgül aydın dedi ki:

  Kpss için çok iyi hazırlanmış özgün soruları olan bir soru bankası, alanturkce.com sitesine bizler için yayınladığı sorular için teşekkür ederim.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test