Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir

 • 17 Mart 2016
 • 2.427 kez görüntülendi.
Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir

Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir..

KUTÜL AMARE SORU CEVAP Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir

Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir konumuzla karşınızdayız. Hem tahimiz açısından önemli bir zafer olması hem de bu yıl bu zaferin yüzüncü yılı olması hasebiyle kpss adayları için de önemli bir konudur. Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir konusuyla bu zafer ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir Soru Cevap
1-Osmanlın Devleti’nin son zaferi olarak nitelenen zafer hangisidir?
-Kutül Amare
2-1. dünya savaşında Çanakkale zaferinden sonra elde edilen Kutül Amare zaferi hangi cephede gerçekleşti?
-Irak cephesi
3-Kutül Amare fatihi olarak bilinen devlet adamımız kimdir?
-Kazım Karabekir
4-Kutül Amare’de 13 bin İngiliz askeri ve komutanını esir alan komutanımız kimdir?
-Halil Kut Paşa
5-Kutül Amare’de 13 bin askeriyle esir alınan İngiliz komutan kimdir?
-Thosend (tanerhoca.com)
6-Kutül Amare zaferi kazanıldığı yıl olan 1916’dan hangi yıla kadar kullanılmıştır?
-1952 (Nato’ya girene kadar)
7-Kutül Amare zaferinin hemen öncesinde Irak cephesinde görev yaptığı sırada hastalıktan ölen Alman general hangisidir?
-Van Der Goltz

Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir
8-Kutül Amare’de İngilizlerin Osmanlı ordusuna karşı savaşması için getirtilen bir kısmı Osmanlı’ya teslim olan bir kısmı da Osmanlı ordusu ile savaşmamak için kendi tetik parmağına kurşun sıkarak halife ordusu karşısında savaşmaktan kaçınan Müslüman toplum hangisidir?
-Hintliler
9-Kutül Amare 140 günlük bir kuşatmanın ardından düşmüştür. Bu esnada İngiliz birlikleri ve yanlarında getirdikleri Hint askerleri açlıkla mücadele etmiştir. Hint askerinin açlığı aşması için İngilizler kendi güdümlerindeki Hint din adamlarından hangi hayvanın etinin yenmesinin zor zamanlarda caiz olduğuna dair fetvalar almıştır?
-At eti.
10-Halil Kut Paşa hangi komutanın yerine Irak’ta göreve geldi?
-Albay Nurettin Bey (6. Ordu komutanlığına atandı Halil Kut Paşa) tanerhoca.com
11-İngilizler tarihte ilk kez havadan ikmal denemesini nerede gerçekleştirdi?
-Kutül Amare’de. ( Bölgede sıkışan 13 bin İngiliz’e havadan un çuvalı attılar. Fakat bunların çoğu esen şiddetli rüzgar nedeniyle Türk ordusu tarafına düşmüş)
12-İngilizlerin kuşatma altında sıkışan Kutül Amare bölgesindeki askerlerine vapurla yardım götürmek istemiştir. Bu vapur Kutül Amare’ye ulaşmadan evvel Türk ordusunca yakalandı. Bu vapura hangi ad verildi?
-Kendi gelen
13-Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya savaşında savaştığı cepheler içinde tek seferde en fazla İtilaf askerini esir aldığı cephe hangisidir?
-Irak cephesi (Kutül Amare)
14-Kutul Amare zaferi sonrası komutan Halil Paşa’ya birinci dereceden harp madalyası veren devlet hangisidir?
-Avusturya-Macaristan imparatoru
15-İngilizlerin tarih boyunca kuşatma altında kaldıkları en uzun kuşatma hangisidir?
-Kutül Amare kuşatması (tanerhoca.com)
16-Kutul Amare’de sıkışan İngilizler hangi İtilaf devletinden askeri yardım istemiştir?
-Çarlık Rusya. Rus komutan Baratov Kut üzerine saldırı yaptı fakat netice alamadı.
17-Kutül Amare zaferi sonrası Meclis-i Mebusan’ın Halil Paşa’ya verdiği taltif nedir?
-Altın imtiyaz madalyası ve (1. Derece Osmanlı nişanı- Bunu direkt padişahtan aldı-)
18-Kutül Amare zaferi sonrası bu başarı için Kutül Amare marşı yapan Prusya (Alman ) askeri orkestra müdürü kimdir?
-Paul İvan
19-Paul İvan yaptığı bu marşı hangi Osmanlı padişahına sundu?
-5. Mehmet Reşat
20-Halil Kut Paşa, kazanılan Kutül Amare zaferi sonrası askerlerini tebrik ettiği yazı başlığı nedir?
-Orduma başlıklı yazı
21-İngilizler Kutül Amare yakınlarındaki Selman-ı Pakt bölgesinin adını savaş esnasında neden değiştirmiştir?
-Selman-ı Pakt bölgesinde sahabe Selman-ı Farisi’nin türbesi olduğu için Müslüman Hint askerler burada savaşmak istemedi. İngilizler bu gerçeği örtmek için buranın adını değiştirdi.
NOTLAR:
1-Kutül Amare zaferi mağlup olduğumuz Irak cephesi içinde kazanılmış bir zaferdir.
2-Halil Kut paşa, Enver Paşa’nın amcasıdır.
3-İngilizler açlığa dayanmak için yağan yağmur sonucu büyüyen sazlıkları bile yemiştir.
4-General Thosend, askerlerine dokunulmaması için kuşatma esnasında Halil Kut paşa’ya 1 milyon sterlin teklif etmiş red cevabı almıştır.
5-Savaşılan bölgenin halkı Arap’tır; savaşa gelenler içinde İngiliz sömürgesindeki Hintliler.
Sorular ve bilgileri hazırlayan Tarih yazarı Taner FINDIK
Kaynak:  tanerhoca.com

 

Kut’ül Amare Kuşatması Hakkında Bilgiler

Kut’ül Amare Kuşatması (7 Aralık 1915 – 29 Nisan 1916), I. Dünya Savaşı esnasında İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleriarasında Irak Cephesinde geçen bir muharebedir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat’ın 160 kilometregüneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır. 1915 yılında bu kasabanın nüfusu 6.500 civarıdır. 29 Nisan 1916’da garnizonun teslim olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar tutuklu olarak Halep’e götürülür.

Ordunun çoğu Hint Müslümanlardan oluştuğu için savaş sırasında İngilizlerin takviye ve yiyecek göndermedikleri bilinir.[1]

Başlangıç

Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat’a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915’te Selman-ı Pak Muharebesi’ni (Ctesiphon) kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık’ta Kut’a sığındı.

Kuşatma

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu’nun komutanlığına atanarak 5 Aralık’ta Bağdat’a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa’nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) ‘Sakallı’ Nurettin Bey’in birlikleri 27 Aralık’ta Kut’u kuşattı.

Yardım harekâtları

İlk yardım harekâtı korgeneral Fenton Aylmer komutasında toplanmış 19.000 kişilik orduydu. Ocak 1916’ta Ali Gharbi’den nehrin son noktasına vardılar.

Şeyh Saad Muharebesi

İngilizler Kut’u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki Tigris (Dicle) Kolordusuyla hücuma geçtiyse de 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi’nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede geri çekilme emrini veren 9. Kolordu Komutanı Miralay (Albay) ‘Sakallı’ Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük amcası olan Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

Vadi Muharebesi

İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi’nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi’nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler Mart başında tekrar taarruza geçti. Ancak 8 Mart 1916’da Sabis (Dujaila) mevkiinde Miralay (Albay) Ali İhsan Bey (Sabis) komutasındaki 13. Kolordu’ya hücum ettiyse de 3.500 asker kaybederek geri çekildi. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

Felahiye Muharebesi

Osmanlı ordusu Vadi’nin yukarısındaki Hanna’da mevzilendi. Burası Dicle ve Suwaikiya bataklığı arasında daralan kuru zeminde bir geçitti. İngilizler Felahiye Muharebesini ölü ve yaralı 2.700 miktarında kayıpla kaybetti. Kut garnizonu için felaketi getiren bir kayıptı.

İngiliz ordusunun teslim oluşu

İngilizlerin teslim belgesi.

19 Nisan 1916’da 6. Ordu Komutanı Mareşal Von der Goltz Paşa, Bağdat’ta bulunan karargâhında tifüsten ölünce, yerine Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

29 Nisan 1916 Townshend birlikleri Kut’ta yaşanan açlıktan dolayı diğer 13 general, 481 subay ve 13.300 er ile birlikte Osmanlı Kuvvetleri’ne teslim oldu. Halil Paşa, Kutü’l-Amare zaferinden sonra 6. Ordu’ya yayınladığı mesajda şöyle dedi:

Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.[2]

İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri, 23.000 ölü ve yaralı, Osmanlı kuvvetleri 10.000 ölü ve yaralı vermiş, 13.100 (bazı kaynaklara göre 18.000) İngiliz askeri esir alınmıştır.

Sonuç

İngiliz tarihçisi James Morris, Kut’un kaybını “Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi” olarak tanımlamıştır. Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine General Lake ve General Gorringe İngiliz ordusunda görevlerinden alınmış ve yerlerine General Maude getirilmiştir.

Bu çarpışmaların askeri tarih açısından bir başka önemi de bilinen ilk havadan ikmal denemesini İngiliz ordusunun Kut’taki birliklerini ikmal için 26 gün boyunca Dicle’deki Ora Üssü’nden 3 adet Short 184 tipi 225 beygirlik deniz uçakları ile bu kuşatma sırasında gerçekleştirmiş olmalarıdır. Ancak bu çaba yeterli olmamış ve sonucu değiştirmemiştir. Halil Paşa Kut’ül Amare zaferine istinaden Kut soyadını almıştır.

Destek kuvvetlerinin gelmesiyle Kut şehrine ilerleyen General Frederick Maude komutasındaki Britanya kuvvetleri , İkinci Kut Muharebesi sonrasında 23 Şubat 1917′ de Kut şehrini geri aldı.

Ayrıca bakınız

 • Kut Türk Şehitliği

Galeri

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. YUNUS BABUR dedi ki:

  Ne vakit bir yaşamak düşünsem Sus deyip adınla başlıyorum İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin Hayır başka türlü olmayacak Ben sana mecburum bilemezsin.

 2. Ivan Poromov dedi ki:

  bir sis kuşattı ormanı karanlık çöktü denize yalnızlık çakmak taşı gibi sert elmas gibi keskin

 3. ALİ İHSAN RK dedi ki:

  Kalbimin enkazına kan akıyor duvaktan Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir

 4. aykut özgülsün dedi ki:

  Ahmet bunu paylaştığın için sağol

 5. HALİL BOLGAZ dedi ki:

  Ahmet Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir Hemen indiriyorum, sağolun.

 6. MUSTAFA GÖZ dedi ki:

  Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir yazısı için Ahmet seni tebrik ediyorum. Faydalandım.

 7. Natali Oral dedi ki:

  Harikasınız. Yüzüncü Yılında Kutül Amare Bilgileri pdf indir yararlı oldu

 8. AHMET KARATAŞ dedi ki:

  Ahmet 2016 Güncel Bilgiler kategorisinde Daha çok kitap eklemelisiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test