Türkçe Eskici Metni Etkinlik Örneği

 • 21 Nisan 2015
 • 1.624 kez görüntülendi.
Türkçe Eskici Metni Etkinlik Örneği
İncelediğimiz etkinlikler “Sevgi Teması”nda bulunan “Eskici” adlı metinde bulunmaktadır. Dinleme etkinlikleri baz alındığında, bu etkinlikler toplam 4 tanedir. Diğerleri yazma, okuma ve dil bilgisini kapsamakla beraber toplamda metinde 9 adet etkinliğe yer verilmiştir.
Tablo 2’deki değerlendirme ölçütlerine göre etkinliklere baktığımızda şu bulguları elde ediyoruz;
A.      Belleğe Kaydetme
1.       Bilişsel Ağlar Oluşturmak;
Etkinlik 1’e baktığımızda sorularla hikâyenin konusuna ve ne anlattığına dair sorular sorarak, öğrencinin hikayede geçen olayları anlaması ve bağ kurması sağlanmıştır.
Etkinlik 2, 3’te anlamsal olarak öğrencinin bağlar kurması amaçlanmıştır. 4. etkinlikte sebep-sonuç bulması istenerek bu bilişsel ağlar oluşturması daha da pekiştirilmiştir.
Sonuç olarak 4 etkinlikte de bu özellikler vardır.
2.       Resim-Ses vb. Kullanmak
Dinleme esnasında okuma olduğu için ses vardır. Ancak etkinliklerde resim ve ses ögesi yoktur.
3.       Dizgeli Yinelemeler Yapmak;
Etkinliklerde yinelemeler üzerine herhangi bir bulguya rastlamadık.
4.       Gözden Geçirmek vs.
Etkinlik 1, 3 ve 4’te metnin özetlenmesi şeklinde gözden geçirme etkinlikleri yapılmıştır.
2. etkinlikte ise metinden çok kelime anlamlarına bakarak öğrencinin anlam kurması ve gözden geçirmesi sağlanmıştır.
B. Dil İşleme
1. Metin Yapılarına Odaklanmak
İncelediğimiz dinleme etkinliklerinde metnin tümüne tekrardan geri dönüş yapılarak, öğrencinin metnin yapılarına odaklanması sağlanmıştır.  Özellikle etkinliklerden 1, 3, ve 4. etkinliklerle  öğrencinin tekrar metne odaklanması sağlanmıştır.
2. Metin Türlerine Odaklanmak
Etkinliklere baktığımızda, öğrencilerin metin türlerine odaklanması için oluşturulmadığı görülmektedir.
3. Metin Çözümlemeleri Yapmak
Etkinlik 1’de metne yönelik sorular sorarak öğrencilerin metni çözümlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
4. Yardımcı Gereçlerden Yararlanmak
Öğrenci ile öğretmen arasında diyalog doğrudan sağlanmış ve bu amaçla herhangi bir araç kullanılmamıştır.
C. Bilişsel
1. Artalan Bilgisi Konu Bilgisi
Etkinlik 2 ve 3’te art alan bilgisi gereklidir. Çünkü öğrenciden 2. Etkinlikte kelime anlamlarını eşleştirmesi isteniz. Bu da ancak önceden bilmeyle olacaktır. 3. Etkinlikte de ana fikri bulmak için bu kavramın ne olduğunu bilmesi gerekecektir.
Diğer etkinliklerde herhangi bir artalan bilgisine gerek yoktur.
2. Not Tutmak, Özet Çıkartmak, Önemli Bilgiyi Seç
1., 3. ve 4. Etkinliklerde öğrenciden metinle ilgili bilgiler istenmektedir. Bu nedenle metin okunurken öğrencinin bazı olayları aklında tutması gerekmektedir. 3. etkinlikte ana fikir istenmesi öğrencinin önemli bilgiyi seçebilme kapasitesini gerektirmektedir. 1. Etkinlik ise daha çok özet çıkarma ve not tutma ile alakalıdır.
3. Sonuç Çıkarmak
3. etkinlikteki ana fikir buldurma doğrudan sonuç çıkarmaya yöneliktir.
D. Üst Bilişsel
1. Öğrenme sürecine odaklanmak
Etkinliklerin 1,3 ve 4.sünde öğrenciden direk olarak metne odaklanması beklenir. Çünkü odaklanma olmadığında bu sorulara öğrencilerce yanıt verilmesi çok zordur. Bunun için dinleme öncesinde öğrencilere bununla ilgili uyarı yapmak yerinde olacaktır.
2. Öğrenme Sürecini Planlamak
Bütün etkinlikler bir plan üzerine oturtulur. Bu etkinliklerde de öğrenci bir plan dahilinde aşamalı olarak sorulara cevap vermektedir. Bu da öğrencinin bilişsel olarak plan yapmasını zorunlu tutmaktadır.
3. Öğrenme Sürecini Değerlendirmek
Bütün etkinlikler soru-cevap tarzı olduğu için değerlendirme içermektedir. Bu nedenle yoğun olarak süreç değerlendirme vardır.
4. Özdüzenleme
Sadece etkinlik 3’te buna yönelik bir çalışma vardır. 1. ve 4. etkinlikte özdüzenlemeden söz edilemez. Direk bilgi içeren sorular vardır. Öğrencinin kendince düzenleyeceği bir cevap içermemektedir. Bu nedenle etkinliklerde kısıtlı olarak özdüzenleme mevcuttur.
E. Duyuşsal
1. Stresi Azaltmak
Tek bir öğrenciye yönelik etkinlikler olmadığı için, bireyse bir stresten söz edilememektedir. Dolayısıyla stresi azaltma üzerine bir etkinlik yoktur.
2. Yüreklenmek
Tek bir öğrenciye yönelik etkinlikler olmadığı için yüreklendirme üzerine bir etkinlik yoktur. Sadece söz alan öğrencilere pekiştireç verilerek davranışı tekrar etmesi yönünde, öğrenci yüreklendirilebilir.
3. Duyguları Ayrımsamak ve Tanımak
“Hasan, eskici giderken niçin ağlamıştır?”
“Hasan, kendisiyle Arapça konuşanlara karşı nasıl davranmıştır?”
1. etkinlikte bulunan bu iki soru öğrencilerin “Vatan Sevgisi”, “Şaşırma” gibi duyguları ayırt etmesini sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle kısmen duygu ayrımsamasından söz edilebilir.
4. Kendini ödüllendirmek vb.
İncelenen dinleme etkinliklerinde öğrencinin kendisini ödüllendirmeye yönelik bir etkinliğe rastlanmamıştır.
F. Sosyal
1. Soru sormak
1, 3, ve 4. Etkinliklerde öğrencilere metne yönelik sorular sorulduğu gözlenmiştir. Bundan anlaşıldığı üzere soru-cevap yöntemi etkinliklerde sıkça kullanıldığı gözlenmiştir.
2. İşbirliği yapmak / Birlikte çalışmak
İncelenen dinleme etkinliklerinde herhangi bir grup çalışması ya da öğrenciler arası etkileşim gözlenmemiştir. İşbirliğinden söz edilememektedir.
3. Kendini Başkasının Yerine Koymak
Metne yönelik etkinliklerde hikayeyi çözümlemeye ve durum tahlili yapmaya yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Etkinliklerde öğrencinin empati kurmasına yönelik sorulara yer verilmemiştir.
G. Diğer
1. Yararlanılan araç-gereçler(özellikle metinler)
İncelenen etkinliklerde parçadan yola çıkılarak etkinlikler düzenlenmiştir. Yani etkinliklerin düzenlenişinde araç olarak metinden yararlanılmıştır.
2. Etkinliklerin dağılımı
Etkinliklere baktığımızda metni anlamaya, kelimelerin anlamlarını anlamaya, sebep sonuç ve ana fikir bulmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Etkinliklerin kazanımlara göre düzenlendiği görülmüştür.
3. Etkinliklerin Birbiriyle Uyumu
1., 3. ve 4. etkinlik kendi içinde uyumludur. Ancak 2. etkinlik başka bir amaca hizmet edip etkinliklerin bütünlüğünü bozmuştur. Başta saydığımız etkinlikler soru-cevap tarzıyken 2. etkinlik kelime anlamına yöneliktir.
4. Etkinliklerin Zamanı
Etkinlik 1’de olan sorular zaman alıcıdır. Bu nedenle en uzun etkinliktir. 10 dakika civarında süreceği tahmin edilmektedir.
Etkinlik 2’de öğrencilere serbest süre tanınması gerekmektedir. Karşılaştırmaların yapılmasının 5 dakika süreceği tahmin edilmektedir.
Etkinlik 3’te tartışmanın çıkabileceğini varsayarsak, duruma göre süre esneyebilir. Sürenin 5 veya 10 dakika arasında değişebileceği tahmin edilmektedir.
Etkinlik 4’te bulunan boşlukları doldurmak, 5 veya 10 dakika arasında değişebileceği tahmin edilmektedir.
5. Etkinliklerin Uygulanabilirliği
Etkinliklerin uygulaması aşamasında, ekstra bir araç gerece gerek duyulmamıştır. Ayrıca öğrenciyi zorlamayacak bu etkinlikler uygulanabilirdir.
6. Etkinliklerin Öğrenci Düzeyine Uygunluğu
Etkinliklerin tümü öğrencilerin düzeyine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu da uygulanabilirliği doğrudan etkilemektedir. Öğrencinin bilişsel düzeyine uygun olan sorularla öğrencinin yorum yeteneği geliştirilmek istenmiştir.
7. Etkinliklerin Kazanımlarla Uyumu
1.1 Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.
1.2 Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.
2.2 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.
2.4 Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
2.6  Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
2.7 Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
Etkinliklere bakıldığında belirlenen ve hedeflenen kazanımları gerçekleştirmeye yönelik olduğu görülmektedir.
8. Etkinliklerin Yapılandırmacı Anlayışa uygunluğu
Yapılandırmacı anlayışta öğrenci merkeze alındığı için etkinliklerinde öğrencilere yönelik olması gerekmektedir. Etkinliklere baktığımızda ise öğrenci merkezli olduğu, öğrencinin etkin olduğu ve öğrencinin sorularla yönlendirildiği gözlenmektedir.
9. Etkinliklerin Öğrenci Merkezli oluşu
Etkinliklerde genelde soru-cevap yöntemi, öğrencilerin bilgiyi ya da metni kavramaya yönelik sorular kullanıldığı gözlenmiştir. Soruların öğrenciyi yönlendirmeye yönelik olduğu belirlenmiştir. Etkinlikler belirlenen hedeflere ulaşılması anlamında öğrenciye rehber niteliğindedir.

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. İSMETAĞAT dedi ki:

  Gece- gündüz esridin bir kaktüs yaprağında Türkçe Eskici Metni Etkinlik Örneği

 2. Luigi Orlandi dedi ki:

  Çok faydalı oldu bu Türkçe Eskici Metni Etkinlik Örneği paylaşımınız. Süpersiniz.

 3. Raşit Günaydın dedi ki:

  bir sis kuşattı ormanı karanlık çöktü denize yalnızlık çakmak taşı gibi sert elmas gibi keskin

 4. sayfacı dedi ki:

  Ahmet Sitenize bayıldımmmm..

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test