Kırık Ok Türk Kağanlığı 1 Ufuk Cengiz Pdf E-Kitap Tanıtımı

  • 24 Mart 2015
  • 1.414 kez görüntülendi.
Kırık Ok Türk Kağanlığı 1 Ufuk Cengiz Pdf E-Kitap Tanıtımı

Kırık Ok  Türk Kağanlığı 1  Ufuk Cengiz Pdf E-Kitap Tanıtımı

Kırık Ok  Türk Kağanlığı 1  Ufuk Cengiz Pdf E-Kitap Tanıtımı

Kırık Ok  Türk Kağanlığı 1  Ufuk Cengiz Pdf E-Kitap Tanıtımı

‘Ölmeyin ! ‘ dedi.’ölmeyin ki milletim .Onlar için iyi mi çarpıştığımı .Can verdiğimi bilsin.Bilsin ki tanrı’dan başkaKimsenin önünde eğilmesin.Kendi milletinden olmayan kağanınBuyruğuna girip ona kağanım deyipOnun için iş güç görmesinler !Kendi dilinizi konuşun !Kendi atınıza binin !Kendi yolunuzda yürüyün !Kendi çadırınızı kurun !Kendi kılıcınızı çalın !Kendi zırhınızı kuşanın ,Kendi kılıcınızı çalın !Bir olun türk milleti !İri olun !Her daim diri durun !II. Göktürk Devleti olarak adlandırılan ‘Türk Kağanlığı ‘döneme ilişkin orhun yazıtları’nı meydana getiren kadim türk kültürünü bilge kağan ve kül tigin şahsında okuyucunun ilgisine sunuyor.
Türk Kağanlığı 1 – Kırık Ok kitabı Filmi çekilmesi ihtiyaç duyulan kitaplar sıralamasında yer verilmiştir.

Kırık Ok  Türk Kağanlığı 1  Ufuk Cengiz Pdf E-Kitap Tanıtımı

Kırık Ok  Türk Kağanlığı 1  Ufuk Cengiz Pdf E-Kitap Tanıtımı

Gelin eteğini tutan çocuklar benzer biçimde diyor yazar, Tanrı Dağları’nın eteklerinde sıralanmış küçük dağlar ve o dağların düzünü yurt bilen bir millet… Bozkırın kalbinde il tutmuşluğun, adaletin ve yiğitliğin çerağını tutuşturan kağanlar, gök gözlü yağız tiginler ve kül rengi toprağın ulu şadlarının hikayesidir bu; Tanrı’nın töresine doğal olarak olunmaksızın hüküm vermeyen bir yönetim ve yine Tanrı’nın töresine biad ile nam salmış milletin yaşam öyküsü.
Çetin avlardan ve hain entrikalardan sağ kurtulup ad alan cengaverlerin tutturduğu türküler, ıslık sesinden ziyade vızlayan okların gölgesinde büyütülen çocuklar var bu hikayede, erlik çelmekteyken insan aklını; Tanrı’nın rahmetiyle bereketi var kutlu toprakların.
Esaretin zilletini yazıyor Ufuk CENGİZ bu kitabında; takvimler boyunca görülen ezadan, boyunduruklardan ve tuzaklardan bahsediyor. Mağlubiyetin öğretisini, zaferin sarhoşluktan ırak, yerinde ve ölçüyü aşmayan sevincini hem Göktürkçe hem günümüz Türkçesi ve kusursuz ifadeıyla arz-ı endam ediyor. İslamlığa yakınen gösterilen gayretkeşliğin ve yaratılıştan tanrı’a adanmışlığa uzanan yolun haritasını çiziyor ana hatlarıyla.
Birçok yönüyle ilk olma özelliğini taşıyan kitap, yıllar yılı hafızalara noksan yönleriyle kazınmış şanlı bir milletin ezber bozan taraflarını gözler önüne seriyor. Gerek vaka örgüsü gerekse mübalağadan uzak, keskin ve birebir betimlemeleriyle yaşam verdiği eser, yazarının düş bahçelerinden bezediği bozkırın esrik ve ferahlık veren kokusunu ciğerlerinize